Menu

SPEVÁČKY

Mgr. Valéria Balážová

 • banková manažérka,
 • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
 • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi a hudobnými projektami,
 • laureátka celoštátnych súťaží hudobného folklóru

 

 

 

 

 

Bc. Slavomíra Knutová

 • učiteľka,
 • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
 • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi a hudobnými projektami,
 • laureátka celoštátnych súťaží hudobného folklóru.
 • laureátka Súťaže o Cenu Janky Guzovej 2012.

 

 

 

 

 

PaedDr. Monika Balážová

 • učiteľka, choreografka, umelecká vedúca FSk Raslavičan z Raslavíc,
 • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
 • laureátka celoštátnych súťaží hudobného a tanečného folklóru,
 • bohatá autorská a režisérska činnosť (celovečerné programy, folklórne pásma, detské programy, réžia festivalov…).