Menu

Jozef Franek

viola, spev

  • pedagóg na Základnej umeleckej škole v Raslaviciach
  • absolvent štátneho konzervatória v Košiciach, v triede Mgr. art Štefana Demetera
  • predník ľudovej hudby FS Hornád (1996 – 2000),
  • huslista a kontráš ľudovej hudby FS Torysa (2001 – 2006),
  • hosťujúci kontráš vo FS Dúbrava, FS Orgonina, FS Vranovčan,
  • interpretačná činnosť  (vyše 30 vydaných CD, vyše 400 vystúpení doma i v zahraničí)