Menu

KONCERTY

29.11.2019 BRATISLAVA 

Zrkadlový háj – Večer tradičného folklóru (s FSk Raslavičan)

_______________________________________________

19.12.2019 BREZNO  Dom kultúry o 18.00h

predpredaj: TIC Brezno 048/611 4221 www.ticketportal.sk 

_______________________________________________

28.12.2019 POPRAD  Dom kultúry o 17.00h

hosť: ŠTEFAN ŠTEC

predpredaj: MIK Poprad 052/ 772 1700   www.ticketportal.sk

_________________________________________

29.12.2019 SABINOV  kinosála MsKS o 17.00h

hosť: ŠTEFAN ŠTEC

predpredaj: MsKS Sabinov 051/ 452 1251 www.ticketportal.sk

_______________________________________

6.1.2020 KOŠICE  sála Historickej radnice o 19.00h

predpredaj: MIC Košice Hlavná č. 32 tel. 0911 567 423 

 www.ticketportal.sk 

 ___________________________________________________________

 13.1.2020 SNINA Dom kultúry o 18.00h

hosť: LABIRSKI BEŤARE                                                                                                

predpredaj: Capri bar Snina   www.ticketportal.sk 

 ___________________________________________________________

23.2.2020 PREŠOV kino SCALA o 17.00                                                                                          

predpredaj: PKO Čierny orol 1. poschodie 051/7723741  www.ticketportal.sk 

___________________________________________________________