Menu

Muzikanti

Mgr. Stanislav Baláž, PhD.

husle, gitara, spev

 • od 2016 zvukový režisér, majiteľ nahrávacieho štúdia, 2015 – 2016 riaditeľ Základnej umeleckej školy Hanušovce nad Topľou, 2010 – 2015 vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia FF Prešovskej univerzity, etnomuzikológ, hudobny režisér a producent,
 • vedúci Ľudovej hudby Stana Baláža, hudobnej zlozky DFSk Raslavičan z Raslavíc, ľudovej hudby  vysokoškolského folklórneho súboru Torysa (2010 – 2015),
 • člen odborných porôt súťaží hudobného folklóru,
 • bohatá interpretačná činnosť – husle/gitara (vyše 60 vydaných CD, vyše 500 vystúpení doma i v zahraničí,
 • bohatá publikačná činnosť

 

 

 

 

Mgr. Jozef Franek, DiS. art.

viola, spev

 • pedagóg na Základnej umeleckej škole v Raslaviciach
 • absolvent štátneho konzervatória v Košiciach, v triede Mgr.art. Štefana Demetera,
 • predník ľudovej hudby FS Hornád (1996 – 2000),
 • huslista a kontráš ľudovej hudby FS Torysa (2001 – 2006),
 • hosťujúci kontráš vo FS Dúbrava, FS Orgonina, FS Vranovčan,
 • interpretačná činnosť  (vyše 30 vydaných CD, vyše 400 vystúpení doma i v zahraničí)

 

 

 

 

Mgr. Michal Germuška

akordeón, spev 

 • pedagóg hudby a biológie na ZŠ,
 • interpret,  korepetitor,
 • bývalý člen FS Kapušančan a VŠ FS Torysa, súčasný korepetítor FSk Záborský zo Župčian
 • autor hudobných spracovaní ľudových piesní na CD nosičoch a spracovaní k tanečným choreografiám pre rôzne folklórne súbory, hudobná réžia a dramaturgiou CD nosičov.

 

 

 

 

Bc. Štefan Mačejovský

kontrabas, husle, spev

 • študent Katedry hudby Filozofickej fakulty IHVU Prešovskej univerzity,
 • hudobný pedagóg na ZUŠ,
 • interpret v hre na kontrabase, husliach a v speve

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Germuška

cimbal, husle, gitara, spev

 • socioterapeut,
 • bohatá interpretačná činnosť
 • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi