Menu

Bc. Štefan Mačejovský

kontrabas, husle, spev

  • študent Katedry hudby Filozofickej fakulty IHVU Prešovskej univerzity,
  • hudobný pedagóg na ZUŠ,
  • interpret v hre na kontrabase, husliach a v speve