Menu

Monika Balážová

  • učiteľka, choreografka, umelecká vedúca FSk Raslavičan z Raslavíc,
  • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
  • laureátka celoštýtnych súťaží hudobného a tanečného folklóru,
  • bohatá autorská a režisérska činnosť (celovečerné programy, folklórne pásma, detské programy, réžia festivalov…).