Menu

Slavomíra Knutová

  • učiteľka,
  • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
  • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi a hudobnými projektami,
  • laureátka celoštýtnych súťaží hudobného folklóru.
  • laureátka Súťaže o Cenu Janky Guzovej 2012.