Menu

Peter Germuška

cimbal, husle, gitara, spev

  • socioterapeut,
  • bohatá interpretačná činnosť
  • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi