Menu

Mgr. Valéria Balážová

  • banková manažérka,
  • bohatá interpretačná činnosť – spev, tanec,
  • spolupráca s viacerými folklórnymi súbormi a hudobnými projektami,
  • laureátka celoštýtnych súťaží hudobného folklóru